JAROSLAV KOLÉŠEK – OBRAZY NOVÉ ILIADY

JAROSLAV KOLÉŠEK – OBRAZY NOVÉ ILIADY

OKO Opava

 

Dům umění

 

VÝSTAVA / SOCHA / Atrium / Vernisáž výstavy 18. 1. v 17:00

 

40,- / 90,- / 20,-