Mezinárodní den muzeí

Mezinárodní den muzeí

Slezské zemské muzeum

Historická výstavní budova, Národní památník II. sv. války, Památník Petra Bezruče

 

Vstup volný

V rámci letošního tématu Muzea a tragické dějiny 20. století budou mít návštěvníci jedinečnou možnost připomenout si osudy Historické výstavní budovy a celého muzea na konci II. světové války. K vidění budou fotografie zachycující zničení budovy nebo dochované předměty, které byly poškozeny při této události.

Od 14.00 do 17.00 hodin pak mohou zájemci navštívit improvizovanou restaurátorskou dílnu, seznámit se s tímto specifickým muzejním řemeslem a vyrobit si originální památku na tento den.

V 15.00 hodin proběhne přednáška historika Ondřeje Koláře na téma Příběhy z muzejních sbírek, která přiblíží vybrané pohnuté osudy obyvatel Slezska a Ostravska ve 20. století.

 V Národním památníku II. světové války vám nabídneme řadu kvízů,promítání vzpomínek pamětníků, ukázky deníků a dopisů z dob II. světové války či komentovanou prohlídku památníku speciálně zaměřenou na vznik a historii tohoto objektu.

 Do akce se zapojí také Památník Petra Bezruče, a to lektorovanými prohlídkami expozice Život a dílo Petra Bezruče a výstavy Toulky muzejního fotografa.