Autovrak - ul. Hlavní

Autovrak - ul. Hlavní

Autovrak Kylešovice. Již rok je bez stk a tak dlouho blokuje parkovací místo a výhledy z oken vrak OPM 21-27, Hlavní 95, naproti domu.

Vyjádření Městské policie Opava:

Hlídka městské policie prověřila zaslaný podnět a na místě zjistila, že osobní motorové vozidlo RZ OPM 21-27 nevykazuje znaky vraku ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Avšak náhledem do registru České kanceláře pojistitelů bylo zjištěno, že provozovatel nemá zaplacené zákonné pojištění, z čehož vyplývá, že takovéto vozidlo nesmí být odstaveno na veřejné pozemní komunikaci. Jelikož nebylo možné přestupek vyřešit na místě, byl oznámen na Odbor dopravy, oddělení přestupků Magistrátu města Opavy.