Bezbariérových zastávek ve městě přibude

Bezbariérových zastávek ve městě přibude

Lidem s problémy pohybového aparátu, především vozíčkářům, se zlepší podmínky pro cestování městskou hromadnou dopravou (MHD). V polovině listopadu by mělo být dokončeno dalších 21 zastávek MHD, které budou přebudovány na bezbariérové. Město na projekt získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která pokryje 85% uznatelných nákladů. Veškeré práce přitom vyjdou na něco málo přes pět milionů.

Bezbariérové zastávky jsou dnes myslím již běžným standardem. Troufnu si říci, že v Opavě po dokončení této akce budeme mít dořešeny už všechny strategicky důležité zastávky na silnicích 1., 2. a 3. třídy. Pokud se změní podmínky dotačního titulu, chtěli bychom pak v příštím roce upravit i zastávky na komunikacích místních," uvedl náměstek primátora Josef Stiborský.

S pracemi se začne postupně od srpna.  Cestující během nich čekají jen drobná omezení. Označníky zastávek, které budou rekonstruovány, budou vždy dočasně přesunuty na nejbližší možné místo, další diskomfort by ale cestující neměli pocítit.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí