Bezdomovci - Dvořákovy sady

Bezdomovci - Dvořákovy sady

V Opavě v Dvořákových sadech "bydlí" na veřejném prostranství bezdomovci, popíjejí alkohol a dělají nepořádek, konají potřebu v okolních keřích. Ve večerních hodinách je strach projít parkem , myslím, že by se městská policie měla více snažit přesunout tyto obyvatele více ze středu města , popřípadě do azylových domů. Chápu situaci těchto občanů, ale městské sady mají sloužit všem  pro odpočinek, sport, procházky a ne pro bydlení a vyměšování části občanů, nehledě na to, že se ubytovali přímo pod okny dětského domova, obyvatelé města Opavy jsou pyšní na zeleň ve svém městě, ale toto je to ostuda města Opavy.

Vyjádření Městské policie Opava:

Děkujeme Vám za zaslanou informaci, kterou jsme prověřili. Na uvedeném místě se nacházely čtyři osoby bez domova, které se dopouštěly protiprávního jednání a následně byly zakročujícími strážníky řešeny. Hlídky městské policie problémová místa monitorují, ale vzhledem k rozsahu činností a početnímu stavu strážníků na směně, není možný jejich trvalý dohled. V této souvislosti přivítáme každou pomoc ze strany občanů, učiněním oznámení na bezplatnou linku 156.