Bezpečné Opavsko

Kategorie: 

Aktuality

Kraj varuje před nebezpečím požárů ze sucha

13. 8. 2018 9:57

Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vyhlásil krajský úřad Moravskoslezského kraje tzv. dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. V blízkosti lesů, polí či třeba skládek sena se nesmí rozdělávat ohně či vypalovat....

Vedra

10. 8. 2018 7:51

V celé republice se během prázdnin teploty šplhají k vysokýcm číslům. To, jakým způsobem se ve vedrech chovat, doporučují záchranáři v následujícím článku....

Ochrana proti únikům plynů a požárům

16. 5. 2018 7:52

Snižte riziko možné otravy nebezpečnými plyny případně nadýchání se zplodin hoření, pořiďte si domů autonomní detektory....

Zobrazit další aktuality v sekci

Stránka Bezpečné Opavsko se snaží poskytnout nejen občanům města odpovědi na otázky, se kterými se v případě vzniku mimořádné události, ale i v běžném životě mohou setkat.

 

V případě ohrožení života, zdraví, majetku nebo přírody se můžete obrátit o pomoc na bezplatné telefonní linky tísňového volání. V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

 • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
 • 155 - Zdravotnická záchranná služba
 • 158 - Policie ČR
 • 156 - Obecní (městská) policie
 • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Přístup k těmto telefonním číslům je zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.

 

Dalšími užitečnými odkazy mohou být také:

 

V případě potřeby bude na tomto místě také zveřejněna krizová linka.

Dotazy a připomínky

S Vašemi dotazy a připomínkami, týkající se ochrany obyvatel a krizového řízení v případě vzniku mimořádné události, se můžete obrátit buď na oddělení havarijního a krizového řízení nebo na složky integrovaného záchranného systému.

 

Dotazy na oddělení havarijního a krizového řízení:

Dotazy na složky integrovaného záchranného systému:

Kontakt:

 • Ing. Roman Otipka, vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení
  • pracoviště Krnovská 71C, 4. patro, kancelář č. 419
  • tel: 553 756 635
 • Ing. Bc. Věra Tomková, referent oddělení havarijního a krizového řízení
  • pracoviště Krnovská 71C, 4. patro, kancelář č. 420
  • tel: 553 756 621