Černá skládka - ul. Bochenkova

Černá skládka - ul. Bochenkova

Prosím o úklid za garážemi na Bochenkově ulici 1. ulička za bývalou Rentou  - někdo si udělal za mou garáží černou skládku, je to až na konci uličky.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Černé skládky za garážemi na Bochenkově ul. byly odstraněny pracovníky TSO dne 15.6.2017. Upozorňujeme, že tyto plochy neslouží k odložení odpadů. K likvidaci kusových odpadů slouží občanům města bezplatně městské sběrné dvory.