Černá skládka - ul. Jasná

Černá skládka - ul. Jasná

Na ulici Jasná za popelnicemi leží na trávě zbytky sprchoveho koutu.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Černá skládka u kontejnerů na ul.Jasná bude odstraněna pracovníky TSO dne 12.5.2017. Upozorňujeme,že kontejnerová stání neslouží k odložení kusových odpadů. K tomuto účelu slouží občanům města bezplatně městské sběrné dvory.