Černá skládka - ul. Jasná

Černá skládka - ul. Jasná

Na ulici Jasná u popelnic leží kreslo a gauč.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Černá skládka byla dne 29. 11. 2017 zaměstnanci TSO odvezena.