Chodník - ul. Heydukova

Chodník - ul. Heydukova

 Takto vypadá chodník na ulici Heydukova. Chodník mimo jiné vede i k mateřské školce. Je možné zajistit alespoň odstranění plevele, případně zajistit opravu chodníku? Bylo by možné zařadit do investic kompetentní rekonstrukci tohoto chodníku? 

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Vyčištění městských chodníků od plevelů na ul.Heydukova nechá Odbor životního prostředí MMO vyčistit v průběhu 33. týdne t.r.  Stavebně-technický stav dlážděného krytu chodníku na MK Heydukova v Opavě odpovídá stáří stavby, nevykazuje však závady ve schůdnosti ve smyslu platné legislativy. Prasklá dlaždice  v chodníku bude vyměněna v nejbližším možném termínu.