Díra ve vozovce - ul. Hlavní x Rybníky

Díra ve vozovce - ul. Hlavní x Rybníky

Na křižovatce ulic Hlavní a Rybníky je už asi 14 dní díra ve vozovce. Je to tam špatně označené a řidiči to zaregistrují až na poslední chvíli. Stačily by 2 kolečka asfalové směsi a byla by vozovka bezpečnější.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Jedná se o nepovolený překop vozovky, přičemž se nám nepodařilo zjistit původce tohoto překopu. Závada ve sjízdnosti byla označena přechodným dopravním značením a v závislosti na vhodných klimatických podmínkách bude odstraněna pracovníky TSO do konce 39. týdne t. r. spolu se závadou ve schůdnosti na přilehlém chodníku.