Dotace - pravidla pro podávání žádostí

Rada Statutárního města Opava svým usnesením č. 681/23 RM 11 ze dne 26.9.2011 stanovila Pravidla pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, jimiž se upravují náležitosti této žádosti, jakož i postup při jejím podávání.

Řeší odbor finanční a rozpočtový.

Termíny a lhůty

Formuláře

Způsoby vyplnění formuláře:

  • klasický způsob vyplnění a odeslání (tisk formuláře, jeho vyplnění, podepsání a odeslání vyplněného formuláře poštou nebo osobně předat vyplněný formulář na podatelnu),
  • elektronické vyplnění formuláře v prostředí webu prostřednictvím programu Adobe Reader, který je k dispozici zcela zdarma. Formulář lze po elektronickém vyplnění povinných polí vytisknout, podepsat jej a odeslat poštou nebo jej osobně předat na podatelnu.
Kategorie: