DSA - Evidenční karta řidiče

DSA - Evidenční karta řidiče

Elektronické podání
Elektronické podání nenahrazuje osobní návštěvu pracoviště DSA, pokud je třeba předložit originály potřebných dokladů jako např. ORV I. a II. atd.