DSA - Oznámení o ztrátě, zničení nebo zcizení tabulky s registrační značkou