Formuláře

Na této stránce najdete všechny formuláře v elektronické podobé, které jsou v současnosti městem vydány. V případě, že nevíte, který formulář přesně hledáte či který odbor je jeho správcem, doporučujeme vyzkoušet hledání řešení vašeho problému pomocí stránky Jak si vyřídit na úřadě.

Kancelář primátora (žádost o záštitu)

Odbor dopravy (registr vozidel, řidiči, veteráni, taxislužba)

Odbor finanční a rozpočtový (poplatky - komunální odpad, psi, rybářský lístek)

Odbor hlavního architekta a územního plánu (památková péče, regulační plán, územně plánovací informace)

Odbor majetku města (prodej a pronájem bytů a nebytových prostor, inženýrské sítě, předzahrádky)

Odbor obecní živnostenský úřad (jednotné registrační formuláře)

Od roku 2008 mohou podnikatelé využít elektronické podání pomocí Jednotného registračního formuláře, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, která podnikatel musel učinit. Aplikaci k vytvoŕení a odeslání Jednotného registračního formuláře najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Formuláře pro získání živnostenského oprávnění

Přílohy k Jednotnému registračnímu formuláři

Formuláře pro oznamování změn při živnostenském podnikání (včetně žádosti o zrušení oprávnění)

Formuláře určené jiným správním orgánům

Formuláře k podnikání v zemědělství

Taxislužba

Odbor sociálních věcí (příjemce dávky důchodového pojištění)

Odbor vnitřních věcí (žádost o poskytnutí informací, prohlášení k narození dítěte)

Odbor výstavby (umístění stavby, stavební povolení, územní souhlas,...)

01 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Elektronické podání Ke stažení

02 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Elektronické podání Ke stažení

03 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Elektronické podání Ke stažení

04 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Elektronické podání Ke stažení

05 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 

Elektronické podání Ke stažení

06 Žádost o vydání společného povolení

Elektronické podání Ke stažení

07 Oznámení záměru

Elektronické podání Ke stažení

08 Ohlášení stavby

Elektronické podání Ke stažení

09 Žádost o stavební povolení 

Elektronické podání Ke stažení

10 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Elektronické podání Ke stažení

12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 

Elektronické podání Ke stažení

13 Žádost o povolení předčasného užívání stavby 

Elektronické podání Ke stažení

14 Oznámení změny v užívání stavby 

Elektronické podání Ke stažení

15 Ohlášení odstranění 

Elektronické podání Ke stažení

16 Společné oznámení záměru

Elektronické podání Ke stažení

Protokol o doložení digitální dokumentace

 – Ke stažení

Žádost o kolaudaci stavby (pro povolení vydané před 1.1.2007)

 – Ke stažení

Žádost o kolaudaci stavby - plyn (pro povolení vydané před 1.1.2007)

 – Ke stažení

Odbor životního prostředí (lesy, myslivost, odpady, voda,...)

Kategorie: