Dotačni programy pro předešlé roky

Vyhodnocení Dotačního programu SPORT 2017

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 21. zasedání dne 20. 2. 2017 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v Programu SPORT 2017.
Vyhodnocení Dotačních programů 2017

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 20. zasedání dne 12. 12. 2016 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2017.

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 17. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2017 a vyhlásilo je ke dni 21. 09. 2016 s termínem odevzdání žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016 včetně.

Stránkování

Strana 1