Hlasujte, které problémy má řešit radnice

Hlasujte, které problémy má řešit radnice

V rámci Fóra Zdravého města mohli v pondělí 5. června Opavané již pošesté diskutovat o největších problémech, které podle nich město trápí. U 7 tematických stolů bylo vyjmenováno celkem 36 konkrétních problémů. U každého stolu následně byla vybrána 2 nejdůležitější témata, z nichž vznikl seznam 10 problémů, o kterých přítomní občané město rozhodli. Pokud jste se nemohli zúčastnit Fóra Zdravého města a nemohli jste tak mít přímý vliv na definování jednotlivých problémů, stále máte možnost ovlivnit alespoň pořadí, které určuje, jak velkou prioritu daný problém u občanů města skutečně má.

Hlasování:

Anketa, v níž je možné hlasovat jak prostřednictvím hlasovacího lístku v Hlásce, tak na internetu, probíhá od 9. 6. 2017 do 31. 7. 2017. Anketní lístek, který vyplníte v prázdninovém vydání Hlásky, které vyjde 1. července, prosím odevzdejte do připravených krabic, a to na podatelně Hlásky, v Městském informačním centru nebo na podatelně magistrátu na Krnovské ulici. Pravidla hlasování jsou jednoduchá – každý občan má celkem 2 hlasy. Je přitom jedno, jak s těmito hlasy naloží – zda oba přiřadí jednomu tématu, protože jej cítí jako zcela zásadní, nebo si vybere 2 témata a každému dáte bod. Žebříček problémů, který z tohoto hlasování vzejde, bude předložen vedení města, aby mohli přijmout návrhy řešení jednotlivých problémů. Výsledky hlasování budou zveřejněny na začátku srpna a to prostřednictvím Hlásky, webových stránek města, webových stránek Zdravého města a facebooku města.

 

O kterých problémech se bude hlasovat?

ROZŠÍŘENÍ OTEVÍRACÍ DOBY VE SBĚRNÝCH DVORECH     

POKRAČOVÁNÍ V REKONSTRUKCI BUDOV ŠKOL

PÍTKA V MÍSTECH KONCENTRACE VELKÉHO MNOŽSTVÍ LIDÍ

OŽIVENÍ PROSTORU ZA SLEZANKOU A SLEZANKY JAKO CELKU

VÝSADBA ALEJE DO PILSZCE (PL) PODÉL KOMUNIKACE

NAVÝŠENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU SMO DO SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

VÝSTAVBA HŘIŠTĚ NA MÍČOVÉ HRY (KOMENDA)

ZŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH OHNIŠŤ

PŘECHOD PRO CHODCE NA ULICI VANČUROVA

VYUŽITÍ PROSTOR DUKELSKÝCH KASÁREN

Hlasovat můžete zde

Kategorie: