Hotové řidičské průkazy

řidičské průkazy

Na této stránce si můžete pohodlně ověřit, zda je váš řidičský průkaz již připraven k vyzvednutí. Informace o hotových průkazech jsou pravidelně aktualizovány.

Datum podání žádosti: Doklad vyhotoven: Připraven k vyzvednutí ode dne:
DO 15. 3.2017 VČETNĚ  ANO  27. 3. 2017 
16. 3.  ANO  29. 3. 
17. 3.   ANO  29. 3.
20. 3.   ANO   29. 3. 
22. 3.  NE   
23. 3.  NE   
24. 3.  NE   
27. 3.  NE   
29. 3.  NE   
     

Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na odboru dopravy Magistrátu města Opavy, oddělení dopravně správních agend, pracoviště Krnovská 71B, přízemí. Na vyvolávacím zařízení stiskněte tlačítko REGISTR ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ a vyčkejte na vyvolání přiděleného pořadového čísla. Každý klient musí vždy mít své vlastní pořadové číslo.

K vyzvednutí nového řidičského průkazu si přineste dosavadní řidičský průkaz (pokud Vám již byl vydán) a občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.