Informace k volbám do Poslanecké sněmovny 2017

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny 2017

V souvislosti s blížícím se termínem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017 vám přinášíme základní informace. Volby se uskuteční ve stanovených volebních místnostech, ve kterých mohou voliči hlasovat v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky budou všem voličům doručeny do domácností nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do 17. října 2017. Volební okrsek 33 nacházející se na Střední škole zemědělské a VOŠ bude přemístěn naproti do budovy Školního statku a do volebních místností na ZŠ Šrámkova se bude vcházet hlavním vchodem do školní budovy, nikoliv bočním vchodem jako doposud. Ostatní umístění volebních okrsků zůstává stejné. Další informace najdete zde.

Kategorie: