Kácení stromů - ul. Ratibořská, ul. Ed. Beneše

Kácení stromů - ul. Ratibořská, ul. Ed. Beneše

Chtěla bych upozornit na ubývání vzrostlých zdravých stromů v Kateřinkách, konkrétně ve vnitrobloku v okolí ulic Edvarda Beneše a Ratibořská. V jarních měsících bylo bezdůvodně vykáceno několik naprosto zdravých vzrostlých lip a javorů v blízkosti hlavní cesty Ratibořská, nedaleko zastávky MHD "Holasická". Tyto vykácené stromy doposud nebyly nahrazeny žádnými novými. Stejně tak nebyl nahrazen vzrostlý strom nedaleko mateřské školy Edvarda Beneše, který byl na konci dubna částečně poničen vydatným sněžením. Tomuto krásnému stromu tehdy stačilo jen ořezat sněhem zlomené větve, byl však vykácen celý. Opět žádná náhrada, po zdravém stromu zůstalo jen prázdné místo. Dále bych chtěla upozornit na nenahrazení mladých uschlých stromků, které byly v okolí ZŠ Edvarda Beneše, školní družiny a přilehlého dětského hřiště vysázeny před několika lety. Jedná se o uschlé stromky okrasných jabloní (u chodníku kolem tělocvičny ZŠ) a o uschlý hloh vedle dětského hřiště.  Pracovníci údržby zeleně (kteří stromy a keře na sídlišti sestřihávali) mi řekli, že uschlé mladé stromy budou do podzimu 2017 nahrazeny novou náhradní výsadbou. Dosud se tak nestalo. Prosím Vás o vyjádření a o sjednání nápravy. Aby nám Opava zůstala zelená a plná stromů, což zvláště v letních vedrech jistě všichni ocení.

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

Před kácením dřevin na území Statutárního města Opavy vždy probíhá důsledné vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Jsou káceny stromy ve špatném stavu a stromy neperspektivní, které mohou způsobit ohrožení občanů či škody na majetku. Podél hlavní cesty Ratibořské byly káceny 2 ks javoru jasanolistých a 1 ks javoru mléč, povolení ke kácení dřevin MMOP15425/2017/27335/2016/ZIPR. Jde o stromy č. 6, 7 a č.8 v daném rozhodnutí.  Šlo o dřeviny ve špatném zdravotním stavu se sníženou vitalitou. Odstraněné stromy byly v minulém týdnu nahrazeny výsadbou tří lip. Podél ulice Ratibořské byly dále káceny 2 ks smrku, zcela suchých v daném rozhodnutí jde o stromy č. 13 a č.14. Další dřeviny -  lípy byly povoleny pokácet rozhodnutím MMOP 131363/2016/22010/2016/ZIPR. Šlo o stromy č.6 a č.7. Dřeviny byly ve špatném zdravotním stavu, byly napadeny dřevokaznou houbou a jedna lípa byla již zcela suchá. Šlo o provozně nebezpečné dřeviny. Za kácené stromy je ukládaná náhradní výsadba. Někdy však nelze provést výsadbu na stejném místě, kde rostla původní dřevina (výskyt inženýrských sítí, rozhledové úhly a další faktory). Tyto výsadby jsou následně realizovány ve vhodném časovém období, bohužel někdy realizace proběhne až s delší časovou prodlevou. Pokud se jedná o strom u MŠ Edvarda Beneše, poškozený a následně odstraněný letos v dubnu, nebylo možno jej zachovat z bezpečnostních důvodů. V současné době nepočítáme s náhradou stromu v původním místě. Pro představu uvádíme, že v současné době je pouze v intravilánu města dokončovaná výsadba dřevin v počtu 82 ks. Uschlá výsadba jabloní podél chodníku u ZŠ Edvarda Beneše byla již částečně obnovena cca pře 3 lety,  v případě potřeby bude náhrada provedena opakovaně. Stav aleje bude prověřen v průběhu vegetačního období.