Kontejnery + kusový odpad - ul. Solná

Kontejnery + kusový odpad - ul. Solná

Chtěla bych Vás požádat o odstranění pohovky, kterou někdo z nezodpovědných občanů nechal vedle kontejnerů na ulici Solné u domu č. 23 na konci ulice. Ulice je kousek od Dolního náměstí a je průchozí do OD Breda, takže nepořádek, který vytváří na tomto místě je na očích občanům a turistům města. Již vícekrát jsem řešila s technickými službami (stejně se zde hromadí odpad z trhů pokud probíhají, vánoční stromky, odpad z restaurace u Růže, která má pouze letní provoz a nemá zajištěn vlastní kontejner hromadí i posečenou trávu, sklo apod.) možnost umístění kontejnerů na jiné místo, bohužel se nepodařilo řešení najít, proto prosím o zajištění úklidu v tomto místě.

Dále bych chtěla upozornit na kontejnery na tříděný odpadu, které jsou na začátku ulice Solná u Domu umění. Již několik let jsou tyto kontejnery a jejich víka velmi špinavé, zřejmě i tím, že stojí pod stromem. Na technických službách mi bylo sděleno, že na mytí není čas ani lidé, ale myslím, že pokud se jedná o centrum města a ještě k tomu tak frekventované místo, kde se pořádají svatby, vernisáže zasloužilo by si více péče. 

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Černá skládka u kontejnerů na ul. Solné byla odstraněna pracovníky TSO dne 14.6.2017. Upozorňujeme, že kontejnerová stání neslouží k odložení kusových odpadů. K tomuto účelu slouží občanům města bezplatně městské sběrné dvory. Údržba a mytí barevných kontejnerových nádob na separovaný sběr na ul.Solné bude proveden pracovníky TSO do konce června t.r.