Kooperační síť evropských měst střední velikosti

Síť byla založena v roce 1995 z iniciativy města St. Pöltenu. Zakládajícími členy jsou města Innsbruck, Jena, Pasov, Székesfehérvár, České Budějovice, Trnava a Brno. Jako otevřený systém má síť v současnosti již 34 členských měst z Česka, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Albánie a Slovinska. Cílem tohoto sdružení měst je vzájemná výměna zkušeností mezi členskými městy, která probíhá na pravidelných tématických konferencích pořádaných dvakrát ročně.

V prosinci roku 2004 schválilo Zastupitelstvo města Opavy členství města v této mezinárodní síti měst. 

Termíny tematických konferencí v letech 2006-2016

Termín - místo Téma
jaro 2016 - St. Pölten (Rakousko) Komunikace s veřejností s důrazem na digitální komunikaci měst
jaro 2015 - Leoben (Rakousko) Mládež - propagace, perspektivy, nezaměstnanost, práce a kultura mladých
jaro 2014 - Nyiregyhaza (Maďarsko) Důsledky rozpočtu Evropské unie na roky 2014-2020 pro města
jaro 2013 - Opava (Česká republika) Zahraniční spolupráce měst
podzim 2012 - Trnava (Slovensko) Samospráva o podpora inovací
jaro 2012 - Leszno (Polsko) Prezentace a marketing měst
podzim 2011 - Hodonín (Česká republika) Podnikání v oblasti cestovního ruchu a lázeňství
jaro 2010 - St. Pölten (Rakousko) Problémy v sociální oblasti
podzim 2009 - Martin (Slovensko) Odpadové hospodářství, spalovny odpadů, kompostárny pro bioodpad v souvislosti se samosprávou
jaro 2009 - Nagykanisza (Maďarsko) Elektronická správa ve městech střední velikosti
podzim 2008 - Wells (Rakousko) Energeticky efektivní města
jaro 2008 - Leszno (Polsko) 2008 – Regionální management
podzim 2007 - Innsbruck (Rakousko) Moderní architektura ve starých městských jádrech
jaro 2007- Nyiregyhaza (Maďarsko) Využití lidských zdrojů měst pro městský rozvoj a pro vznik vědeckých center
podzim 2006 - Brno Systém turistických informačních center a jejich propojení v regionu
jaro 2006 - Heidenheim (Německo) Demografická změna v Evropě – důsledky pro rozvoj měst

Více informací naleznete zde.