Majetek k pronájmu a k prodeji

Město pronajme byty

Radnice nabízí k pronájmu čtyři volné byty v městských domech v centru města. Prohlídky proběhnou 15.3. a 29.3., začínají vždy v 9.00 na adrese Hrnčířská 4. Obálky s nabídkami se budou otevírat ve středu 5. dubna ve 14 hodin.
Město pronajme byt

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení nadstandardní volný byt velikosti 3+1 v městském domě na adrese Jateční 10A. Termíny prohlídek bytu jsou stanoveny na 15. 2. a 1. 3. 2017 a vždy od 9.00 přímo na místě.
Pořadí uchazečů o městské byty

Rada města na svém zasedání 14. prosince schválila pořadí uchazečů o pět městských bytů v centru Opavy o velikosti 1+1 až 3+1, a to na ulicích Hrnčířská, Horní náměstí a Masarykova třída.
Město pronajme byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení pět volných bytů v městských domech. Nabídky je možné zasílat do 5. října. Obálky s nabídkami se budou otevírat 10. října.
Pořadí uchazečů o městské byty

Pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu schválené Radou statutárního města Opavy.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Rada města schválila pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za metr čtvereční podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu.
Město pronajme volné byty

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 uvolněných bytů v městských domech.Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 13. a 27. dubna a začínají vždy v 9.00 na adrese Horní náměstí 29 v Opavě.
Pořadí uchazečů o pronájem městských bytů

Pořadí uchazečů o pronájem pěti městských bytů v centru Opavy podle výše nabízeného nájemného.

Byty, které nejsou specifikovány jako sociální, tj. běžné nájemní byty, jsou přidělovány na základě nejvyšší nabídky měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu (oproti dřívějšímu systému, kdy se soutěžilo o nejvyšší první měsíční úhradu na nájemném).

Byty ve vlastnictví města jsou rozděleny do dvou kategorií – sociální a běžné nájemní byty. Druhy sociálních bytů jsou dle vytvořené Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011–2014 (dále jen koncepce) rozděleny pro pět cílových skupin:
Restaurace Domu umění hledá nájemce

Statutární město Opava hledá vhodného nájemce pro restauraci Domu umění včetně Moravské kaple (restaurace U Přemka). Výměra pronajatých prostor je 357 m2 včetně předzahrádky. Restaurace má funkčně a účelně vybavenou kuchyni.
Město pronajme restauraci

Město nevybralo vhodného nájemce bývalé restaurace SAN MARCO na Hrnčířské ulici v Opavě a proto tyto prostory opětovně nabízí. Účel nájmu není specifikován.

Prodej nemovitostí

Město chce prodat budovu na Krnovské 79

Budova má podkroví, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V každém z nich jsou dvě bytové jednotky. Nabídky můžete posílat do 30. března 2017 do 13 hodin. Nejnižší podání je 5 907 700 korun.
Město nabízí k prodeji dům v Milostovicích

Statutární město Opava nabízí k prodeji rodinný dům v městské části Milostovice. Jedná se o objekt, který stojí téměř v centru obce a v minulých letech sloužil jako ubytovna. Další potřebné informace poskytne odbor majetku města.

Prodej movitého majetku

Statutární město Opava je vlastníkem a provozovatelem veřejných pohřebišť nacházejících se ve městě Opavě na ulici Otické, v Kateřinkách, v Kylešovicích, v Jaktaři a dále v městských částech Komárov, Vlaštovičky, Podvihov a Suché Lazce. K hrobovým zařízením, o něž se jejich vlastník po zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu včas nepřihlásil a k nimž jejich vlastník nevykonává vlastnické právo minimálně po dobu 3 let, se Statutární město Opava stalo vlastníkem.
Odbor majetku města nabízí k prodeji tribunu

Nabídku na odkoupení s uvedením ceny doručte na podatelnu Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, Opava. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20. února 2016 do 12 hodin.