Informace k obsahu živých map

Spustit mapu zrealizované investiční projekty města Opavy nad 3 miliony korun spolufinancované od roku 2009 až po současnost z dotačních prostředků

Spustit mapu budovy a parcely ve vlastnictví statutárního města Opavy, které byly podle Přílohy č. 2 OZV 4/2015, Statut statutárního města Opavy, svěřené městským částem Opavy

Spustit mapu mateřské školy, základní školy, střední školy, vysoké školy, speciální školy, ostatní školská zařízení na území města Opavy

Spustit mapu místa nálezů injekčních stříkaček strážníky městské policie na území města Opavy s informací o počtu nalezených injekčních stříkaček na každém místě nálezu

Spustit mapu hranice honiteb s kontakty na správce

Spustit mapu sochařská výzdoba města podle knih Tomáše Skalíka

Spustit mapu krátkodobé stání, střednědobé stání, stání pro držitele karet, parkovací automaty

Spustit mapu přehled cyklostezek a cyklotras na území města Opavy a v blízkém okolí

Spustit mapu přehled způsobu prodeje pozemků pod garážemi na jednotlivých garážištích v Opavě

Stránkování

1 | 2

Strana 1

Další >

2 z 2