Město prodává objekt na ulici Milady Horákové

Město prodává objekt na ulici Milady Horákové

Město Opava vyhlásilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2370/79, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čísla popisného či evidenčního, stavba technického vybavení, na adrese Milady Horákové, 746 01 Opava, za níže uvedených podmínek:

  • nabídky v zalepené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – nabídka na koupi objektu na pozemku parc. č. 2370/79, k. ú. Opava – Předměstí“ budou podány na podatelnu Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69 do 31. 7. 2017 do 13 hodin;

  • otevření obálek proběhne 31. 7. 2017 ve 13.30 hodin v zasedací místnosti vedení města na opavské radnici, Horní náměstí 69,  2. patro; 

  • nejnižší kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem na 440 tisíc Kč, jediným kritériem pro výběr nejlepší nabídky bude výše nabízene ceny;

  • prohlídky nemovitosti jsou naplánovány na 22. 5. 2017, 26. 6. 2017 a 17. 7. 2017 vždy v 16 hodin nebo po telefonické domluvě s odborem majetku města;

  • kontakt: Ivana Sýkorová, 553 756 803, 604 229 394, ivana.sykorova@opava-city.cz .

    

Kategorie: