Město pronajme byty

Město pronajme byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Jedná se o byty velikosti 2+1 na adresách  Horní náměstí 34, Masarykova třída 25 a Hrnčířská 11 a dále byty velikosti 1+1 na adrese Dolní náměstí 25 a Hrnčířská 4 v Opavě. Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 14.6.2017 a 28.6.2017 a začínají vždy v  9.00 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě.  Informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek, jsou podrobně uvedeny na vyvěšeném oznámení (klikněte na jednotlivé byty) nebo budou podrobně vysvětleny na prohlídkách bytů. 

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. V této souvislosti upozorňujeme občany, že bylo oproti původním zásadám změněno kriterium pro výběr nájemce pro uvolněné byty. Nově se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka,  která  se nejvíce blíží  nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města, Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 10.7.2017 ve 1400.

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města