Město pronajme byty

Město pronajme byty

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 2 volné byty v městských domech.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 1. února do 2. března 2018 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 2 uvolněných bytů v majetku Statutárního města Opavy.

Jedná se pouze o byty velikosti 0+1 na adresách Hrnčířská 3 a Hrnčířská 4 v Opavě. Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 14. 2. 2018 a 28. 2. 2018 a začínají vždy v 9.00 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě.  Informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek, budou podrobně uvedeny na vyvěšeném oznámení (lze dohledat na www.opava-city.cz) nebo budou podrobně vysvětleny na prohlídkách bytů. 

Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“. V této souvislosti upozorňujeme občany, že bylo oproti původním zásadám změněno kriterium pro výběr nájemce pro uvolněné byty. Nově se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka,  která  se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 5. 3. 2018 ve 14:00.

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle 553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města