Mezinárodní řidičský průkaz

Mezinárodní řidičské průkazy mohou být vydávány pouze osobám jež jsou držiteli řidičského oprávnění a řidičského průkazu vydaného na pověřené obci v místě trvalého pobytu v ČR.

Řeší odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend – registr řidičů

Kdo je oprávněná osoba?

Oprávněnou osobou při podání žádosti je pouze osobně daný držitel řidičského průkazu.

Co si musím přinést, připravit

  • občanský průkaz
  • řidičský průkaz
  • fotografii 3,5 x 4,5 cm
  • žádost je k dispozici na pracovišti registru řidičů

Poplatek

50,- Kč

Lhůta pro vydání

na počkání

Formuláře

 

 

Kategorie: