Množství baterií odevzdaných v Opavě v roce 2016

Množství baterií odevzdaných v Opavě v roce 2016

Statutární město Opava získalo od firmy ECOBAT osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2016. Na celkové množství odevzdaných baterií a kolik bylo recyklací získáno kovonosných druhotných surovin, se můžete blíže podívat v přiloženém PDF souboru osvědčení o sběru baterií. Jedná se o všechny baterie odevzdané v rámci města Opavy, tzn. nejenom v rámci sběrných dvorů, ale také díky červeným kontejnerům (malý otvor vpravo), v rámci prodejen i škol a školek.