Mohou nás ohrozit mimořádné události?

Mohou nás ohrozit mimořádné události?

Každý občan našeho státu má právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. Mohou však nastat situace, kdy je toto právo narušeno. Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, epidemiemi nebo havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí staví člověka do situace, kdy běžná životní pravidla neplatí. Takové stavy se nazývají mimořádnou událostí.

Více v sekci Ke stažení - Seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP Opava.

Kategorie: