Náletový plevel - u řeky Opavy, Kateřinky

Náletový plevel - u řeky Opavy, Kateřinky

Prosím, bylo by možné vyslat pracovníky TS kolem kamenné zdi u cyklostezky, která začíná kousek za Kašpárkovou hasičárnou a končí na Kolofíkově nábřeží. U paty zdi jsou vyrostlé 150 cm bodláky, ostružiní, mladé olše, a jiný náletový plevel.  Když se konala akce Náplavka minulé léto, byly břehy nádherně posekané, stezka odplevelená, radost pohledět. Nyní opět vše při starém- vše zarostlé a zpustlé, jako na rumišti. Myslíte, že v těchto místech se budou " lidé rádi setkávat, bavit se a procházet a tak oživovat tato místa? " Břehy řeky opět zarostlé kopřivami, zanesené naplaveninami smradlavého bahna, sem tam mrtvý potkan. Smutný pohled na tato místa.       

Vyjádření Technických služeb Opava s.r.o.:

Náletový plevel v úseku kamenné zdi podél cyklostezky bude odstraněn pracovníky TSO do konce 27. týdne t.r. Břehy podél řeky Opavy jsou na pozemcích Povodí Odry, majitel bude na tento stav upozorněn.