Návrh nového územního plánu města

Spustit mapu

Mapová aplikace představuje návrh nového územního plánu města Opavy určeného k veřejnému projednání.

Podkladové mapy

 • A.1 Výkres základního členění
 • A.2 Hlavní výkres
 • A.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
 • B.1 Koordinační výkres
 • B.2 Výkres dopravní infrastruktury
 • B.3 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství
 • B.4 Výkres technické infrastruktury - energetika a elektronická komunikace
 • B.5 Výkres širších vztahů
 • B.6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 • Stávající ÚPN po změně číslo 13, výkres regulativů
 • Stávající ÚPN po změně číslo 13, veřejně prospěšné stavby
 • Územní plány městských částí
 • Základní mapa ORP
 • Fotomapa 2014
 • Fotomapa 2015

 

Tematické vrstvy 

 • Územní identifikace - adresní body a názvy ulic
 • WMS - katastrální mapa ČÚZK

 

 

Další informace k návrhu územního plánu naleznete na webových stránkách města v sekci Územní plány.