Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2018

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2018

Vážení občané,

v souladu s § 2, odst. 1 a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem ZMO, článek 7, bod 8, vám předkládám

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2018 a Rozpočtový výhled na roky 2019 - 2020.

„Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2018“ a „Rozpočtový výhled na roky 2019 – 2020“ Rada statutárního města Opavy schválila na svém zasedání dne 15. 11. 2017 a definitivně o nich rozhodne Zastupitelstvo statutárního města Opavy dne 11. 12. 2017. Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing. Lenky Grigarové do 08. 12. 2017 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 11. 12. 2017. K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu: rozpocet@opava-city.cz

S pozdravem

Ing. Radim Křupala, primátor

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2018 a Rozpočtový výhled na roky 2019 - 2020 najdete zde.