Nefunkční pítko - Dolní nám.

Nefunkční pítko - Dolní nám.

Proč nefunguje pítko na Dolním náměstí?

Vyjádření Technických služeb Opavy, s.r.o.:

Pítko je mimo provoz z důvodu zcizení ventilu. Po výrobě nového dílu bude pítko uvedeno opět do provozu.