Nefunkční veřejné osvětlení - Vlaštovičky

Nefunkční veřejné osvětlení - Vlaštovičky

Opava-Vlaštovičky, Marie Dolanské, u č. 11 a 15 je od 22.11. nefunkční veřejné osvětlení.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Při kontrole uvedené poruchy bylo zjištěno našimi pracovníky, že bylo odstraněno nadzemní vedení VO v dané lokalitě.  Dne 6.12. bude provedeno natažení nového vzdušného vedení a zprovoznění rozvodů VO.