Co se děje?

Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2018

Radní statutárního města Opavy schválili návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020. Do 11. prosince se můžete k tomuto návrhu vyjádřit. Konečné slovo budou mít zastupitelé.
Centrum Opavy již zdobí vánoční strom

Na Dolním náměstí vyrostl v pondělí v poledne vánoční strom. Jedná se o sedmnáct metrů vysokou jedli bělokorou (Abies alba), kterou městu věnovala rodina Chromá ze Žimrovic.
Radnice se prezentuje nově i na Instragramu

Statutární město Opava se nově prezentuje i na sociální síti Instagram. Fotografie z různých akcí konaných ve městě nově najdete nebo můžete nahrávat na účet Opavacz.
Prodej služebního vozidla Toyota Corolla

Magistrát města Opavy vyhlašuje záměr prodat třináct let staré služební vozidlo Toyota Corolla. Nabídky můžete posílat do 22. listopadu 2017 do 12 hodin. Polde znaleckého posudku je cena 15 tisíc korun.
Komentáře k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou

Do 20. října 2017 bylo možné se vyjádřit k návrhu řešení vnitrobloku za Slezankou. Bylo odevzdáno celkem 87 komentářů. Do konce listopadu 2017 budou zpracovány a zveřejněny odpovědi k odevzdaným podnětům a připomínkám.
Město vyhlašuje dotační programy

Zastupitelé schválili vyhlášení čtyř dotačních programů (grantů), a to prevence kriminality, životní prostředí a EVVO, kultura a sport. Termín odevzdání žádostí je od 6. 12. do 15. 12. 2017 včetně.
Operační plán zimní údržby

V období od 1. listopadu 2017 do 31. března 2018 budou Technické služby opět provádět zimní údržbu podle schváleného operačního plánu. Najdete zde i odkaz na mapu s vyznačenými udržovanými i neudržovanými úseky.
Podzimní úklid- rozmístění kontejnerů ve městě

V období od 30.10. do 20.11.2017 budou postupně podle harmonogramu rozmístěny na stanovištích ve městě kontejnery, které budou sloužit občanům k uložení odpadu z úklidu zelených ploch a prostranství kolem domu.
Město pronajme prodejnu na Horním náměstí

Statutární město Opava pronajme prodejnu na Horním náměstí, ve které sídlila společnost T-Mobile. Nabídky můžete podávat do 31. ledna 2018 do 13 hodin. Obálky s nabídkami se otevřou téhož dne odpoledne.
Chcete získat popelnici na bioodpad? Stačí vyplnit přihlášku

Na jaře 2018 začne fungovat oddělený sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů přímo od domů a to v oblastech, kde je prováděn svoz popelnicových nádob (nikoliv kontejnerů). O popelnici na bioodpad je třeba zažádat vyplněním přihlášky.

Stránkování

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 32