Oceněné osobnosti

Město Opava uděluje hned několik druhů ocenění lidem, kteří se významným způsobem zapsali do historie města nebo se zasloužili o jeho rozvoj. V současnosti udělování těchto oficiálních poct řídí Zásady ocenění a poct Statutárního města Opavy z roku 2012. Podle tohoto dokumentu může město Opava poskytovat tato ocenění: 

Čestné občanství statutárního města Opavy 

Medaile statutárního města Opavy 

2011

Mgr. Jana Horáková 
Za zásluhy o uchování a rozšiřování tradic zahraničního i domácího odboje jedinečné vojenské historie.

2008

brigádní generál Jan Satorie st. in memoriam  
Za hrdinný boj v československých legiích, budování obrany ČSR v našem kraji, účast v domácím odboji a pomoc Opavě po skončení války. 

2007

Evžen Hadamczik in memoriam  
Za významné úspěchy a dlouhodobý přínos pro opavský fotbal. 
pplk. Václav Kopecký in memoriam  
Za zásluhy při osvobozování ČSR ve II. světové válce. 

2004

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
Za dlouhodobý osobní přínos městu v souvislosti s rozvojem Slezské univerzity. 

PhDr. Josef Gebauer in memoriam 
Za celoživotní činnost v oblasti archivnictví a popularizace historie města Opavy. 

Ing. Andrzej Markowiak  
Za dlouhodobý osobní přínos rozvoji města v oblasti česko-polské spolupráce a partnerství s městem Ratiboř. 

Dr. Vladimír Neuwirth in memoriam  
Za celoživotní přínos rozvoji křesťanských aktivit v evropském měřítku, za podporu našich krajanů a jejich spolkové činnosti a za založení Cyrilometodějské knihovny v našem městě. 

Milan Palisa 
Za celoživotní aktivity ve sportovním životě města. 

Dr. Ing. Milan Píka, plk. v. v. 
Za rozhodující přínos při budování pamětní síně vojákům, kteří bojovali za svobodnou a demokratickou republiku proti totalitním režimům 

Mons. Josef Veselý 
Za celoživotní literární tvorbu, ve které navazuje na své kněžské působení a oslovuje opavskou kulturní obec úvahami směřujícími k nápravě věcí, jež může člověk ovlivnit svou myslí a srdcem. 

Miloš Zbavitel 
Za celoživotní působení ve Slezském divadle v roli herce, dramaturga, režiséra a v posledních letech i historika divadelního života ve městě. 

Cena statutárního města Opavy

2014 

Mgr. Vanda Janečková
Za mimořádné výsledky v oblasti speciální pedagogiky a dlouhodobou práci ve prospěch osob s handicapem.

prof. PhDr. Vladimír Birgus
Za reprezentaci města vybudováním dobrého jména Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univezitě v Opavě a kurátorskou a výstavní činnost v oblasti fotografie.

Naďa Hanousková
Za pedagogickou činnost a umělecké výkony Dětského komorního orchestru a Opavského studentského orchestru při Základní umělecké škole Václava Kálika v Opavě.

2013

Antonín Zelenka 
Za významné dlouhodobé zásluhy o rozvoj města v oblasti důstojného uctívání památky obětí komunismu a v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže. 

2012

Mgr. Jan Novák 
Za celoživotní zásluhy o rozboj vzdělání, výchovy a sportu ve městě Opavě. 

Oldřich Gavenda 
Za celoživotní práci s mládeží v oblasti střeleckého sportu. 

Jakub Holuša 
Za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a reprezentaci na Olympijských hrách v Pekingu a Londýně. 

Jan Kudlička 
Za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a reprezentaci na Olympijských hrách v Pekingu a Londýně. 

Kateřina Havlásková 
Za významný přínos a obětavost při práci s mládeží ve městě Opavě. 

2008

Plk. Ing. Břetislav Janošek 
Za dlouhodobé aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel. 

Ing. Mikuláš Končický, plk.v.v. 
Za zásluhy při osvobozování Opavska a zachování památky padlým spolubojovníkům. 

Naděžda Volná - Sobotíková 
Za zásluhy v oblasti osvěty a vzdělávání mládeže a zachování památky prvních odbojářů  ve Slezsku. 

Violeta Makešová - Tomaníková 
Za celoživotní baletní umění na scéně Slezského divadla v Opavě, které s láskou předává dalším generacím. 

2007

Dr. Walo Hinterberger 
Za významný přínos v oblasti hospodářského rozvoje města Opavy. 

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 
Za významný přínos v oblasti vzdělávání a výchovy a rozvoj Slezské univerzity. 

Doc. Ing. Arch. Ivo Klimeš  
Za obohacení architektonické tváře města Opavy. 

nadstrážmistr Milan Rusek 
Za záchranu lidského života. 

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.  
Za významné obohacení opavského kulturního života. 

nadstrážmistr David Straka  
Za záchranu lidského života. 

Evžen Trupar 
Za významný přínos pro hudební scénu Slezského divadla v Opavě. 

Petr Vaněk 
Za jedinečné obohacení opavského divadelního života. 

Olga Wajdová 
Za významné celoživotní zásluhy o rozvoj a uchování folklorních tradic na Opavsku. 

Petr Žemlík 
Za významné sportovní úspěchy opavského fotbalu. 

2005

Ing. Vilém Dvořák 
Za příkladný životní a občanský postoj a obětavost. 

Andrej Koba 
Za příkladný životní a občanský postoj a obětavost. 

2004

David Čech 
Za osobní přínos prezentaci města na mezinárodní úrovni mimořádným sportovním výkonem - přeplavání kanálu La Manche v novém českém rekordu 

RNDr. Anna Ekslerová 
Za dlouhodobý osobní přínos rozvoji města v oblasti charitativní činnosti. 

Karel Kostera 
Za dlouhodobý osobní přínos rozvoji města aktivní činností v oblasti hudební kultury 

Mgr. Libor Martinek, Ph.D. 
Za osobní přínos rozvoji města v oblasti vzájemných česko-polských literárních aktivit 

Cena Petra Bezruče

2014(cena bude předána v září 2014)

Jaroslava Poláková
Za významné celoživotní zásluhy o rozvoj a uchování folklórních tradic na Opavsku.

2012

Ilja Hurník 
Za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury města Opavy.  

2010

RNDr. Karel Holeš 
Za celoživotní přínos k rozvoji hudební kultury na Opavsku.  

2008

Iva Mrázková 
Za mimořádné úspěchy v oblasti výtvarného umění. 

2006 

Radim Zenkl 
Reprezentace v zahraničí, multiinstrumentalista, skladatel a hráč na mandolínu světového formátu, novátor interpretační techniky. 

2004

Lukáš Vondráček 
Mimořádné úspěchy v oblasti klavírní interpretace. 

2003

Olga Procházková 
Operní zpěvačka, dlouholeté umělecké úspěchy a reprezentaci Opavy v zahraničí. 

2002

Bohdan Sláma 
Filmový režisér, umělecké úspěchy na domácích i zahraničních filmových festivalech. 

2001

Monsignor Josef Veselý 
Kněz a básník, autor mnoha básnických i prozaických děl, zachování kulturního dědictví. 

Miloš Zbavitel 
Za celoživotní dílo herce, dramaturga, režiséra a divadelního kritika a teoretika. 

PhDr. Antonín Satke, CSc. 
Badatel v oblasti etnografie a folkloristiky, zásluhy na zachování kulturního dědictví. 

2000

Karel Kostera 
Sbormistr a neúnavný organizátor hudebního života na Opavsku. 

1999

Miloš Kačírek 
1. ředitel Základní umělecké školy, pedagog, malíř a organizátor výtvarných akcí. 

1998

Emanuel Křenek 
Za umělecké zásluhy v oblasti dramatického umění, popularizátor a organizátor výtvarných a literárních akcí. 

1997

Matice slezská  
Za kulturní a osvětovou činnost, 120. výročí založení Matice opavské. 

1996

Pěvecké sdružení slezských učitelů 
Za umělecké úspěchy a rozvoj sborového zpěvu ve Slezsku. 

1995

Slezské divadlo 
Za umělecké úspěchy a reprezentace Opavy v kulturní oblasti, ke 190. výročí založení SD. 

Ocenění za rozvoj zahraničních vztahů statutárního města Opavy

2007

Keneth Tokio Ohska  
Za navázání a rozvoj spolupráce mezi městem Opava a japonským městem Tsukuba a mimořádně aktivní zapojení do projektu Japonské kulturní dny v Opavě. 

Masako Nakajima 
Za navázání a rozvoj spolupráce mezi městem Opava a japonským městem Tsukuba a mimořádně aktivní zapojení do projektu Japonské kulturní dny v Opavě. 

2004

Richard Erdmann, primátor města Roth 
Za mimořádný přínos při navázání a rozvoji partnerských vztahů mezi městy Opava a Roth. 

MUDr. Alexander Slafkovský, primátor města Liptovský Mikuláš 
Za dlouhodobý rozvoj spolupráce partnerských měst Opavy a Liptovského Mikuláše. 

 

 

Kategorie: