Odbor kancelář primátora

Odbor kanceláře primátora se stará o organizaci kulturních akcí a festivalů pořádaných městem, o propagaci města a veškeré aktivity spojené se zahraniční spoluprací města. Zajišťuje vydávání městského zpravodaje Hláska, stará se o webovou prezentaci města a komunikaci na sociálních sítích. Pod odbor kancelář primátora organizačně spadá také tisková mluvčí města koordinující veškerou komunikaci s novináři a asistentky primátora, náměstků a tajemníka. Odbor zajišťuje také provoz Městského informačního centra Opava.

Vedoucí odboru: Mgr. Jana Foltysová

Kontakty na pracovníky odboru

Tiskové oddělení

 • Koordinuje veškeré externí komunikační aktivity města a zajišťuje implementaci Komunikační strategie Statutárního města Opavy
 • Zajišťuje vydávání městského zpravodaje Hláska
 • Koordinuje komunikaci s médii
 • Koordinuje komunikaci města na sociálních sítích
 • Ve spolupráci s odborem informatiky se spolupodílí tvorbě a aktualizaci webů města
 • Spolupodílí se na vyznaných projektech v oblasti vnější komunikace
 • Zajišťuje fotografovaní pro potřeby vedení města a odboru kancelář primátora
 • Koordinuje veškerou zahraniční spolupráci města v souladu s oficiální koncepci zahraniční spolupráce města

Oddělení Turistického informačního centra

 • poskytuje především turistické informace o městě a regionu
 • poskytuje informační služby v oblasti cestovního ruchu a kultury
 • zajišťuje propagaci města a regionu prostřednictvím propagačních materiálů, masmédií, internetu ve spolupráci s referenty prezentace města
 • průvodcovské služby a účast města na výstavách a veletrzích
 • nákup a prodej publikací, map, suvenýrů a dalšího zboží
 • kopírovací služby

Dramaturg kulturních akcí města

 • zajišťuje organizaci významných kulturních akcí pořádaných městem: festivaly Bezručova Opava a Další břehy, Mezinárodní soutěž mladých varhaníků, abonentní koncerty vážné hudby
 • pořádá také řadu dalších jednotlivých kulturních akcí: divadla, filmové projekce, koncerty vážné i populární hudby, výstavy, happeningy
 • zpracovává agendu grantů na kulturní činnost, kontroluje využití grantů, průběh akcí a celkové dodržování podmínek pro získání grantu.
 • spolupracuje se zahraničními kolegy na přípravě mezinárodních projektů v oblasti umění

Referent na úseku prezentace města

 • zajišťuje propagaci města prostřednictvím propagačních materiálů, masmédií, internetu
 • zajišťuje souhrnné práce při realizaci úkolů v oblasti prezentace města a vnějších vztahů
 • řídí a realizuje ediční činnost města
 • organizuje Vánoční a Velikonoční trhy, oslavy a významné akce

Administrativní pracovník

 • vyřizuje objednávky, faktury a vede skladovou evidenci propagačních předmětů

Životní situace, které řeší tento odbor

Formuláře ve správě odboru

Kategorie: