Odbor přípravy a realizace investic

Odbor přípravy a realizace investic zajišťuje plánování investic z rozpočtu města, zajišťuje přípravu obtížnějších stavebních i jiných investic, zajišťuje předprojektovou dokumentaci a podobně. Zajišťuje také styk s občany, investory a dodavateli staveb hrazených z rozpočtu města.

Vedoucí odboru: Ing. Jana Onderková

Kontakty na pracovníky odboru

Odbor přípravy a realizace investic vykonává tyto činnosti:

  • podílí se na plánování investic hrazených z rozpočtu města, zpracovává návrh plánu investic  
  • koordinuje a stanoví koncepční záměry rozsáhlých investičních činností
  • ve spolupráci se správci majetku plánuje opravy (GO investičního majetku) majetku města
  • zajišťuje přípravu obtížnějších stavebních a strojních investic nebo jednotlivých částí velkých investičních celků, tj. zajišťuje předprojektovou dokumentaci, vyjádření dotčených orgánů, podává návrh na výkupy pozemků, zajišťuje vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • provádí výkon funkce investora a technického dozoru u investičních akcí města
  • zajišťuje kolaudace a předání realizovaných staveb předem určeným správcům (budoucím uživatelům)
  • zajišťuje styk s občany, investory a dodavateli staveb
  • vyjadřuje se v rámci územního a stavebního řízení ke stavbám mající vztah k investičním záměrům města