Odbor rozvoje města strategického plánování

Odbor rozvoje města a strategického plánování zajišťuje veškeré procesy týkající se čerpání dotačních peněz. Monitoruje proto všechny možnosti získání externích finančních zdrojů. Odbor rozvoje dále pracuje na koncepčních rozvojových dokumentech, zajišťuje poradenství v souvislosti s čerpání dotací a řeší problematiku rozvojových ploch.

Vedoucí odboru: Ing. Martina Heisigová

Kontakty na pracovníky odboru

Odbor rozvoje města a strategického plánování

  • Zajišťuje celý proces týkající se dotačního řízení, tj. monitoruje možnosti získávání externích finančních zdrojů na projekty města (dotace), zajišťuje správné a úplné předložení projektových žádostí o dotaci, zaštiťuje činnosti vedoucí k podpisu dotačních smluv a ve spolupráci s příslušnými odbory magistrátu předkládá průběžné, závěrečné a monitorovací zprávy dle požadavků poskytovatelů dotací.
  • Koordinuje realizaci integrovaných plánů města (Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro léta 2008 – 2015 – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO; ROP, Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky; IOP).
  • Zajišťuje a zpracovává detailní informace o plánovaných projektech pro potřeby projektového řízení.
  • Odborně a metodicky zajišťuje proces zpracování koncepčních rozvojových dokumentů (strategický plán apod.).
  • Zajišťuje poradenství občanům z hlediska dotačních titulů (Zelená úsporám, IPRM Kateřinky, Panel atd.) a posuzuje soulad projektů s rozvojovými plány města.
  • Ve spolupráci s vedením města a ostatními odbory řeší problematiku rozvojových ploch ve městě.