Odbor výstavby

Odbor výstavby vydává všechny druhy územních rozhodnutí a řeší povolení staveb, terénních úprav apod. Dále tento odbor vydává kolaudační souhlasy, povolení k předčasnému užívání stavby nebo zkušebnímu provozu. Do kompetencí tohoto odboru spadá například také číslování domů.

Vedoucí odboru: Ing. Venuše Drochytková

Kontakty na pracovníky odboru

Činnosti odboru

 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn v pověřeném území Magistrátu města Opavy, zejména:
  • poskytuje územně plánovací informace
  • vede územní řízení a vydává jednotlivé druhy územních rozhodnutí:
   • rozhodnutí o umístění stavby
   • rozhodnutí o změně využití území
   • rozhodnutí o změně vlivu stavby na území
   • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
   • rozhodnutí o ochranném pásmu
   • rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu
  • řeší povolení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací ve stavebním řízení, příp. ve zkráceném stavebním řízení
  • posuzuje ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
  • řeší užívání staveb, tj. vydává kolaudační souhlas, předčasné užívání stavby, zkušební provoz
  • povoluje nebo nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení
  • provádí činnost stavebního dozoru a vykonává s tím související kontrolní prohlídky staveb, řeší nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy apod.
  • vede řízení a zpracovává rozhodnutí týkající se přestupků a správních deliktů právních osob a podnikajících fyzických osob
 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) na úseku obce s rozšířenou působností.

Sekretariát odboru vykonává tyto činnosti:

 • výběr správních poplatků ze stavebních povolení, územního rozhodnutí a jiných správních rozhodnutí
 • vyznačení nabytí právní moci na jednotlivá rozhodnutí
 • číslování domů
 • zápisy do RUIAN

Spisovna odboru vykonává tyto činnosti:

 • archivace vydaných rozhodnutí a projektových dokumentací staveb
 • vidimace a legalizace

Rozdělení agend a území mezi pracovníky odboru výstavby

Agenda, území Pracovník Č. dveří
Vedoucí odboru Drochytková Venuše, Ing. 215
Vyvlastňovací úřad Salzmannová Barbora, Ing. 211A
Vyvlastňovací úřad, správní delikty, Těžký Václav, Bc. 221
ÚR pro speciální stavby Meletzká Vladimíra 211B
Sekretariát + CZECH POINT Lhotská Jitka 214
Sekretariát - administrativa Bryjová Eva 213
Spisovna odboru výstavby (archiv) Dratvová Eva, Ing. 102, budova Krnovská 71D
 
Katastrální území (mimo Opavu):
Brumovice u Opavy Ciroková Kamila 208
Džkovice Kořízková Marie 211A
Holasovice Poustková Helena 210
Chlebičov Norská Jana 211A
Chvalíkovice Norská Jana 211A
Jamnice Chabroňová Iveta 210
Jarkovice Poustková Helena 210
Jezdkovice Chabroňová Iveta 210
Kamenec Poustková Helena 210
Komárov Skácelíková Leona 208
Košetice u Opavy Salzmannová Barbora, Ing. 211A
Lipina u Opavy Chabroňová Iveta 210
Loděnice Poustková Helena 210
Malé Heraltice Salzmannová Barbora, Ing. 211A
Malé Hoštice Klapetková Jiřina 211B
Mikolajice Chabroňová Iveta 210
Milostovice Jatelová Jitka 209
Mokré Lazce Dvořáková Marie 212
Neplachovice Poustková Helena 210
Nové Sedlice Dvořáková Marie 212
Nový Dvůr u Opavy Chabroňová Iveta 210
Oldřišov Klapetková Jiřina 211B
Otice Žižlavská Alena 212
Palhanec Kořízková Marie 211A
Podvihov Skácelíková Leona 208
Raduň Havlicová Magda 209
Sádek u Opavy Salzmannová Barbora, Ing. 211A
Skrochovice Ciroková Kamila 208
Slavkov u Opavy Žižlavská Alena 212
Služovice Norská Jana 211A
Sosnová Ciroková Kamila 208
Stěbořice Chabroňová Iveta 210
Suché Lazce Skácelíková Leona 208
Štáblovice Chabroňová Iveta 210
Štemplovec Poustková Helena 210
Štítina Dvořáková Marie 212
Tábor ve Slezsku Salzmannová Barbora, Ing. 211A
Úblo Ciroková Kamila 208
Uhlířov Chabroňová Iveta 210
Vávrovice Kořízková Marie 211A
Velké Heraltice Salzmannová Barbora, Ing. 211A
Velké Hoštice Kořízková Marie 211A
Vlaštovičky Poustková Helena 210
Vrbka u Opavy Norská Jana 211A
Vršovice u Opavy Havlicová Magda 209
Zlatníky u Opavy Jatelová Jitka 209
Zadky Poustková Helena 210

Životní situace, které řeší tento odbor

Formuláře ve správě odboru