Odchyt koček - Horovo nám., Dukelská kasárna

Odchyt koček - Horovo nám., Dukelská kasárna

Dobrý den, chtěla jsem upozornit na větší množství koček, které se vyskytují v oblasti Horova náměstí (na straně býv. kasáren) a v Dukelských kasárnách. Kočky jsou často v zuboženém stavu, ale neustále se množí. Nešlo by je odchytit, nechat vykastrovat a případně pustit zpátky? 

Vyjádření Odboru životního prostředí MMO:

Odbor životního prostředí zajišťuje odchyt zdivočelých koček prostřednictvím srážníků Městské policie ve spolupráci s občany, kteří v lokalitě, kde je odchyt prováděn, žijí. Většinou jsou to občané, kteří kočky krmí, ty jsou na ně celkem zvyklé a to je při odchytu velká pomoc.

Tento způsob nelze realizovat v bývalých kasárnách, neboť se jedná o velké území, mimo bytovou zónu. Domníváme se, že po provedení průzkumu ve věci výskytu zdivočelých koček bude možné zajistit odchyt, ale prostřednictvím  odborné firmy, což samozřejmě představuje značné zvýšení nákladů na tuto činnost. Kromě toho, že je nutné nějakou vhodnou firmu zajistit, bude vhodné odchyt provést v zimních měsících, jelikož předpokládáme, že tato činnost bude účinnější. Přivítali bychom, kdyby  autor  dotazu navázal kontakt s odborem životního prostředí a poskytl podrobnější informace, které bychom k vyřešení problému nutně potřebovali.