Odložené pneumatiky - ul. Vojanova

Odložené pneumatiky - ul. Vojanova

Někdo vyhodil pneumatiky u garáží na ul. Vojanova.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Černá skládka byla zlikvidována pracovníky TSO  dne 17.8.2017.