Odpadky na zastávce - Dolní nám.

Odpadky na zastávce - Dolní nám.

Dnes jsem si všimla, že na zastávce MHD na Dolním nám. /směrem do Kateřinek nebo ke Globu/ jsou papíry nacpány mezi jednotlivé díly lavičky a nejen tam. Zřejmě tam chybí odpadkový koš. Víc to komentovat nebudu, názornější bude fotodokumentace tohoto místa.

   

 

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Koše na zastávkách MHD na Dolním náměstí jsou odstraněny z důvodu výměny označníků, na které byly odpadkové koše upevněny. Vlastní výměnu bude provádět Městský dopravní podnik. Zmiňovanou lokalitu uklízím zaměstnanci TSO každý den kromě neděle, dnes je již vše uklizeno. Na uvedené místo umístěn provizorní odpadkový koš.