Odstavená osobní vozidla - Tyršova ul.

Odstavená osobní vozidla - Tyršova ul.

Chtěl bych upozornit na problém na Tyršové ulici (u paloučku), kde stojí trvale 2 starší odstavená osobní vozidla (s dopravními značkami) u dětského hřiště. Majitel, bydlící na Bartoníčkové ulici, zneužívá  parkování místním občanům pro svou podnikatelskou aktivitu -  prodeje aut. Kromě vozidel tam občas přistaví na delší dobu i přepravní vozík, kterými vozidla k prodeji převáží.  Automobily, hlavně stará Tatra 613, patřící spíše na vrakoviště,  blokuje parkování ostatním vozidlům, a může být i nebezpečná pro děti z mateřských škol, pobíhajících u houpaček. Na staní nepotřebných vozidel by mělo být vyhrazeno  parkoviště,  pro komerční účely a rozhodně by nemělo omezovat nebo ohrožovat občany města.

Vyjádření Městské policie Opava: 

Strážníci při vizuální kontrole vozidel zjistili, že ani jedno nejeví známky vraku. Vozidlo s RZ NJJ 6280 nemá zaplacené zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je opatřeno registrační značkou, která se neshoduje s typem a značkou vozidla a poslední STK bylo provedeno v roce 2002. Řidič vozidla se navíc dopustil přestupku nedodržení průjezdnosti tři metry pro každý směr jízdy. Protože nebylo možné výše uvedené protiprávní jednání vyřešit na místě, bylo následně oznámeno Odboru dopravy, oddělení přestupků Magistrátu města Opavy. Vozidlo Tatra RZ 4T8 2291 splňovalo všechny náležitosti pro provoz na pozemních komunikacích, ale byla na něj vypsána výzva pro nepřítomného řidiče, neboť se taktéž dopustil přestupku nedodržení průjezdnosti tři metry pro každý směr jízdy (3,20m).