Oprava silnice - ul. U Hřbitova

Oprava silnice - ul. U Hřbitova

Na ulici U Hřbitova při vjezdu k domům 61, 61a, 63 trčí ze země ostré obrubníky, kde hlavně v zimě hrozí nebezpečí úrazu. Dále celá příjezdová cesta, při sebemenších deštích je pod vodou a suchou nohou se nedá projít. Dále jsou na cestě menší výmoly. Toto hlášeno před 2 lety na Technické služby s příslibem kontroly, nicméně 2 roky bez odezvy. Prosím o zkontrolováni a vyrozumění dané situace. 

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Opravu poškozených a chybějících chodníkových (silničních) obrubníků v místě sjezdu z MK Na Vyhlídce v Opavě-Kylešovicích na část pozemku na parc.č. 1841/1 kat.ú. Kylešovice, provedou pracovníci TSO v průběhu měsíce května t.r. Závada ve sjízdnosti bude 4.5.2017 označena přechodným dopravním značením. Pozemní komunikace na pozemcích parc.č. 1841/1 (ve vlastnictví SMO) a parc.č. 431/2 ( v soukromém vlastnictví) kat.ú.Kylešovice, není vedena v pasportu MK a TSO s.r.o. nemají předmětný úsek ve správě údržby ani v majetku. Žádost o odvodnění dané části na parc.č. 1841/1, kat.ú.Kylešovice, bude postoupena na odbor majetku MMO.