Ořez větví před dopravní značkou - ul. Liptovská

Ořez větví před dopravní značkou - ul. Liptovská

Před domem Liptovská 26 je umístěna dopravní značka zákaz vjezdu motorových vozidel, ale značka nejde moc vidět, větve stromů ji zakrývají.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Ořezy větví  zakrývající SDZ  před domem Liptovská 26  provedou pracovníci TSO v průběhu 27. týdne t.r.