Plevel - ul. Hlučínská

Plevel - ul. Hlučínská

Na ulici Hlučínské po pravé straně směrem z města a okolo ostrůvku pro chodce  - vzrostlé náletové rostliny.

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Plevel na chodnících a ostrůvcích ulice Hlučínské bude ostraněn zaměstnanci TSO do konce 28. kalendářního týdne t.r.