Podzimní úklid- rozmístění kontejnerů ve městě

Podzimní úklid- rozmístění kontejnerů ve městě

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy  v y h l a š u j e  podzimní úklid, který proběhne na území města Opavy ve dnech  30.10.2017 – 20.11.2017. 

V tomto období budou postupně podle přiloženého harmonogramu rozmístěny na vyjmenovaných stanovištích kontejnery, které budou sloužit občanům k uložení odpadu z úklidu zelených ploch a prostranství kolem domu. Jedná se o suché listí, větve, trávu, plevel, shrabky, kamení, zeminu a jiný inertní odpad tj. ten, který nemá nebezpečné vlastnosti.

Další odpady – kusový, objemný, stavební, případně nebezpečný jako ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, obaly od  olejů a nátěrových hmot můžete bezplatně odevzdat do sběrných míst :

Sběrné   místo

 

 

od 15.3. do 15.11.

od 16.11. do 14.3.

Opava   – Kylešovice, 
ul. Bílovecká (za žel. nadjezdem)

Po – Pá: 11:00 – 17:30 hod.

Út: 11:00 – 17:30 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

Opava   – Kateřinky, 
ul. Hálkova

Po – Pá: 11:00 – 17:30 hod.

St: 11:00 – 17:30 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

Opava   – Jaktař,
ul. Přemyslovců

Po – Pá: 11:00 – 17:30 hod.

Čt: 11:00 – 17:30 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

Stejně jako v loňském roce budou kontejnery přistaveny ve 14,00 hod a odvezeny téhož dne v 18,00 hod.   

Vzhledem k limitovaným finančním prostředkům odboru životního prostředí apelujeme na občany města, aby kontejnery využívali pouze pro ten účel, ke kterému jsou určeny, aby bylo možno podzimní úklid zajistit v takovém rozsahu, abychom vyhověli všem oprávněným požadavkům. Doufáme, že respektováním těchto zásad naši občané přispějí ke zdárnému průběhu podzimního úklidu.

V případě nepříznivého počasí bude podzimní úklid na dobu nezbytně nutnou přerušen a po zlepšení klimatických podmínek bude navážení kontejnerů pokračovat v souladu s níže uvedeným  harmonogramem (bližší informace poskytne odbor životního prostředí tel. č. 553756877 – paní Drešlová).

 

HARMONOGRAM pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů ve městě: 

30.10.2017 - pondělí

1.  Jateční                                  -            naproti prodejny potravin

2.  Jiráskova                              -            mezi domy č. 5 – 7

3.  U Panského dvora                -            uslepení

 

31.10.2017 - úterý

4.  Mlýnská                               -            konec u řeky

5.  Kylešovská                           -           odstavná plocha naproti domu č. 51

6.  Ochranova                           -            u parčíku

 

1.11. 2017 - středa

7.  Nákladní                              -            uslepení s Tomáškovou ulicí

8.  YWCA                                  -            zpevněná plocha u kaštanu

9.  Slámova                               -            u opěrné zdi

 

2. 11. 2017 - čtvrtek

10. nám. J. Adamsonové         -            parkoviště u parku

11. Skřivančí                           -            za křižovatkou s ul. Jurečkovou

12. Englišova                          -            u prodejny potravin

 

3. 11. 2017 – pátek

13. Puškinova                         -            do vozovky

14. Palackého                         -            u domu č. 14

15. Horovo náměstí                -            uslepení

 

6. 11. 2017 - pondělí

16. Sluneční                            -          za vjezdem do sběrny

17. Šeříkova                            -          křižovatka s Květinovou ulicí

18. Stará silnice                       -          křižovatka s ul. Prokopa Holého

 

7. 11. 2017 - úterý

19. Šeděnkova                         -            parkoviště u prodejny Barum

20. Šebelova                            -            pravá strana za ul. Přemyslovců

21. Slavkovská                         -            křižovatka s ul. Pavlovského

 

8. 11. 2017- středa

22. Boční                                   -           pravá strana za ul. Krnovskou

23. Žižkova                               -            křižovatka s ul. Nadační

24. Mostní                                -            u domu č. 11

 

9. 11. 2017 - čtvrtek

25. Wolkerova                          -            naproti domu č. 32

26. Rolnická                             -            konečná stanice autobusu (INGSTAV)

27. Ratibořská                          -            odstavný pruh vedle DŘEVONY

 

10. 11. 2017 -pátek

28. Raškova                              -            vozovka naproti domu č. 11

29. Hillova                                -            vozovka naproti domu č. 24

30. Pekařská                             -            vozovka naproti domu č. 107

 

13 11. 2017 - pondělí 

31. ul. 28. října                        -            křižovatka s ul. U Švédské kaple

32. Válečkova                          -            křižovatka s ul. Fügnerovou

33. Fügnerova                         -            křižovatka s ul. Na Bahně

 

14.11. 2017 -  úterý

34. Kolofíkovo nábřeží             -            s ulicí Na Potůčku

35. Jurečkova                           -            u kotelny

36. Hejdukova                          -            vozovka

 

15. 11. 2017  středa

37. Zahradní                             -            křižovatka s ul. Tyršovou

38. Boženy Němcové                 -            křižovatka s Mendlovou ul. (u nového objektu)              

39. Ztracená                              -            křižovatka s ul. Gudrichovou

 

16. 11. 2017 - čtvrtek

40. Vaníčkova                           -            vozovka

41. Wintrova                             -            spojka s ul. Slovenskou

42. Hlavní                                 -            u domu č. 93

 

20. 11. 2017 – pondělí

43. Bílovecká                            -            plocha před SÚS

44. Ruská                                 -            křižovatka s ul. Na pomezí

45. U hřbitova                          -            plocha u hřbitova

 

 

 

Kategorie: