Porucha osvětlení - ul. Boční

Porucha osvětlení - ul. Boční

Zase jen upozorňuji na Boční ulici, Jaktař, u domu č. 7 - pouliční osvětlení se vypíná. 

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Svítidlo na ulici Boční bylo zaměstnanci TSO dne 27. 11. 2017 opraveno.